Att förebygga problembeteenden

En föreläsning om föräldrastrategier för föräldrar till barn upp till 17 år.

Syftet är att ge ökad kunskap om och verktyg för att bygga relationer och förebygga beteendesvårigheter. Kursen syftar också till att stärka tilltron till dig själv som förälder. 

Föreläsningen ges även 26 november.