Vuxensyskon - en grupp för samtal och reflektion

Att vara syskon till en person med funktionsnedsättning påverkar tillvaron på olika sätt. I den här gruppen för vuxna syskon fördjupar vi oss i teman som ansvar, skam och skuld, känslor och behov.

Utgångspunkten är Bräcke diakonis material ”Fokus på mig, Vuxensyskon”. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga fem kurstillfällen.