Kompletterande verksamheter

Habilitering & Hälsa har ett flertal verksamheter som kan vara komplement till de insatser som ges vid habiliteringscenter. En del av dem är öppna, andra kräver remiss.

Habiliteringens kurs-och kunskapscenter

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder grupper, kurser och föreläsningar. Vi vänder oss till barn och vuxna med autism/asperger och deras anhöriga. Vi vänder oss även till ungdomar och vuxna som har en intellektuellt funktionsnedsättning (IF).

> Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Center för sinnesstimulering

Center för sinnesstimulering vänder sig till personer med omfattande funktionsnedsättning. Här finns rum med upplevelser för alla sinnen. Korallen tar emot barn i åldrarna 0-12 år. Lagunen vänder sig till personer i åldrarna 13-65 år. Ring för att boka tid.

> Korallen

> Lagunen

Habiliteringens resurscenter

Ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, om kommunikativt och kognitivt stöd och om samhällets övriga stöd. Centret ger även behandlande insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd till barn och vuxna med autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och förvärvad hjärnskada. 

Här finns ett bibliotek, en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd och en frågetjänst om samhällets stöd vid funktionsnedsättning som är öppen för alla. Vår vägledare ger råd kring neuropsykiatriska diagnoser. 

> Habiliteringens resurscenter

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

Kris- och samtalsmottagningen vänder sig till anhörig till barn, tonåringar och vuxna med bestående funktionsnedsättning. Den som är nära anhörig utsätts ofta för stora påfrestningar. Att få tala med någon kan göra livet lite lättare. Ring för kontakt.

> Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

Motorik- och träningscenter

​Motorik- och träningscenter tar emot personer i alla åldrar. Här finns träningsteam för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Verksamheten har också specialiserade team med fokus på andning, handfunktion och motoriska ät- och sväljsvårigheter (dysfagi).

​> Motorik- och träningscenter

Psykoterapimottagningen Linden

Psykoterapimottagningen Linden erbjuder psykoterapi för personer med funktionsnedsättning, främst intellektuell funktionsnedsättning, medfödda rörelsehinder och förvärvade hjärnskador i vuxen ålder. Remiss från ett habiliteringscenter krävs för att få komma hit.

> Psykoterapimottagningen Linden

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk, som inte är orsakad av hörselskada. Det krävs ingen remiss för att få stöd av Taltjänst, man kontaktar Taltjänst direkt.

> Taltjänst

Tittut spädbarnsverksamhet

Tittut vänder sig till nyblivna föräldrar som fått besked om att deras barn, 0-2 år, har en funktionsnedsättning. Det behövs ingen remiss. Välkommen att ringa direkt för att boka tid för besök 08-123 350 75.

> Tittut spädbarnsverksamhet

Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer.

> Tolkcentralen

UNG Samtalsgrupper

UNG vänder sig till personer som är mellan 15 och 25 år och har en intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning. I samtalsgrupperna på UNG är det två samtalsledare och cirka åtta gruppdeltagare. Tanken är att få träffa andra unga människor i liknande situation. Vid intresse sker kontakten direkt med UNG.

> UNG

VUB-teamet

​VUB-teamet är specialiserat på intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem och är ett samarbete mellan psykiatrin och habiliteringen. Patienter från 12 år och uppåt tas emot efter remiss från läkare.

>VUB-teamet

Kunskapsteam för sällsynta diagnoser

Inom Habilitering & Hälsa finns kunskapsteam för fem sällsynta diagnoser samt ryggmärgsbråck. Teamen tar fram informationsmaterial och fungerar som konsulter inom habiliteringen. Teamen anordnar även träffar för personer med diagnos och medverkar i utbildningar.

> Kunskapsteam

Webbplatser

På autismforum.se kan du läsa om diagnoser inom autismspektrumet och de vanligaste behoven och insatserna. Du kan också ta del av forskningsresultat och läsa om personliga erfarenheter. 
> autismforum.se

Ungochasperger.se är en webbplats som riktar sig till unga 16–25 år med en diagnos inom autismspektrumet. Här kan man ta del av personliga berättelser och strategier och få vägledning kring vilket stöd som finns att få. 
> ungochasperger.se

På asdförälder.se kan du som är förälder och har en diagnos inom autismspektrumet möta andra i liknande situation och ta del av råd och fakta, som kan underlätta familjelivet. 
> asdförälder.se

På webbplatsen funktionshindersguiden.se finns information om samhällets stöd och service till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.
> funktionshindersguiden.se

Podden Funka olika - om livet med funktionsnedsättning

Habilitering & Hälsa ger ut en podd tar upp hur det är att leva med funktionsnedsättning. Vi tar upp allt från diagnoser och behandlingar till relationer och hälsa. Podden vänder sig framförallt till personer som har funktionsnedsättning och deras närstående, men vi vill också bidra till att nätverk och yrkesverksamma får ökad kunskap. Lyssna på personliga samtal och råd från expert.
> Podden Funka olika