Vad är habilitering?

Habilitering & Hälsa ger dig med funktionsnedsättning stöd
för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

De som kommer till Habilitering & Hälsa är
oftast födda med sin funktionsnedsättning 
och många har sin funktionsnedsättning hela livet.

Habilitering & Hälsa kan ge dig och din familj råd och stöd

Råd och stöd kan vara att du får:

  • information om din funktionsnedsättning
  • samtal med kurator eller psykolog för att du ska må bra
  • information om vilket stöd du kan få i samhället
  • information om organisationer
    som kan vara ett stöd och en hjälp för dig.

Habilitering & Hälsa ger behandling

Behandlingen kan hjälpa dig på flera olika sätt.
Du kan få behandling

  • för att din kropp ska fungera så bra som möjligt

  • för att du ska kunna prata med andra människor

  • för att du ska kunna träffa och umgås med andra människor

Vi vet att din funktionsnedsättning påverkas av
hur du har det i din vardag.
Därför ordnar vi så att din bostad
och ditt arbete fungerar bra för dig
Vi kan också se till att du får hjälpmedel
så att du själv kan klara olika saker i vardagen
som att passa tider, laga mat och tvätta.

Habilitering & Hälsa arbetar tillsammans med
annan personal som du träffar ofta
för att du ska få ett så bra stöd som möjligt.
Vi kan kontakta personal där du bor,
där du arbetar eller där du är på din fritid.