Mottagningar:

Motorik- och träningscenter

Vi ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till dig som har en rörelsenedsättning och tillhör
habiliteringens målgrupp. 

Insatser ges av två träningsteam, ett för barn och ett för vuxna. I träningsteamen arbetar
sjukgymnaster/fysioterapeuter och instruktörer. 

Till barnteamet krävs remiss från sjukgymnast inom habiliteringen. Till vuxenteamet kan du både komma på remiss från habiliteringen, annan vårdgivare eller ansöka själv. 

På Motorik- och träningscenter arbetar också två specialiserade team som kompletterande stöd till de insatser som ges på ett habiliteringscenter. De specialiserade teamen arbetar med handfunktion och motoriska ät- och sväljsvårigheter (dysfagi). Det är din ordinarie behandlare i
habiliteringen som tar kontakt med det specialiserade teamet om behov finns.  

08-123 351 55

Mån-fre 09.00-10.00

Tideliusgatan 12
118 69 Stockholm
Plan 1, Huvudentrén
Vägbeskrivning

Välkommen till oss

I den här filmen får du en introduktion till Motorik- och träningscenter och en bild av hur det ser ut här. Det finns också filmer om Dysfagiteamet, Träningsteamen och en film om hur en motorisk bedömning kan gå till. Filmerna hittar du på sidorna för de olika teamen och för motorisk bedömning. ​