Diagnoskriterier ICD

ICD är Världshälsoorganisationens internationella sjukdomsklassifikation. I den finns detaljerade diagnoskriterier för diagnoserna inom autismspektrumet.

ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, är Världshälsoorganisationsens internationella sjukdomsklassifikation. 

Inom svensk hälso- och sjukvård används den svenska versionen av ICD, ICD-10 (ICD-10-SE) för klassificering av tillstånd vid vårdkontakter som ska inrapporteras till bland annat hälsodataregister.

ICD-11

I juni 2018 gav Världshälsoorganisationen ut den 11:e revideringen av den internationella sjukdomsklassifikationen ICD. ICD-11 blev godkänd av WHO för publicering 2018. Översättning till svenska påbörjas 2020.

DSM-5

Det finns två internationella diagnosmanualer där diagnoser inom autismspektrumet beskrivs. Den ena är ICD, den andra är den amerikanska manualen DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, utgiven av den amerikanska psykiatriska föreningen

I DSM-5 har begreppet autism spectrum disorder (ASD) ersatt de tidigare, separata diagnoserna från DSM-IV-TR: autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation. I den svenska versionen av DSM-5, Mini-D-5, är autism spectrum disorder översatt till autism.

När en autismdiagnos ställs i Sverige används ofta kriterierna från DSM-5. Men när diagnosen ska anges i en journal, kodas den enligt ICD-10. I den finns diagnosnamnen autism i barndomen, Aspergers syndrom och atypisk autism. 

Om ICD på andra webbplatser

> Socialstyrelsen – om ICD på svenska

> Världshälsoorganisationen – om ICD på engelska