Organisation

Habilitering & Hälsa är en självständig resultatenhet inom Region Stockholm. Vi består av runt 40 enheter som är spridda över hela länet.

Organisatoriskt tillhör Habilitering & Hälsa Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som ansvarar för flera verksamheter som utför tjänster åt landstinget; bland annat psykiatri, primärvård, habilitering och hjälpmedelscentraler. Habilitering & Hälsas får sitt uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vår verksamhet är organiserad i tre sektioner

  • Sektion 1 Barn - Habiliteringscenter för barn, Habiliteringsenheten Skola, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Autismcenter små barn, Adhd-center
  • Sektion 2 Vuxna - Habiliteringscenter för vuxna
  • Sektion 3 - Länsövergipande och specialiserade enheter

Direkt under verksamhetschefen finns Staben och FoUU-enheten.