Ledning

Habilitering & Hälsa är en resultatenhet som ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde. Verksamhetschefen är resultatenhetschef och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Som stöd har verksamhetschefen en ledningsgrupp med fyra sektionschefer, stab, FoUU-chef och Habiliteringsläkare.

Verksamhetschef

Joakim Lavesson är verksamhetchef för Habilitering & Hälsa
Telefon: 08-123 350 01
E-post: joakim.lavesson@sll.se

​Verksamhetschefen har ett direkt budget- och verksamhetsansvar gentemot beställarorganisationen inom Stockholms läns landsting, det vill säga Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, samt gentemot ägarna Stockholms läns sjukvårdsområde. Det innebär bland annat ett ansvar för att Habilitering & Hälsa utför de prestationskrav som ställs på oss via avtalet och att vi gör det inom budgetramen.

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för all habiliteringsverksamhet i länet som lyder under Habilitering & Hälsa. Till sitt förfogande har verksamhetschefen en ledningsgrupp och stab för beredning och beslut om strategiska policy-, lednings- och samordningsfrågor.

Sektionschefer

Habilitering & Hälsas verksamhet är indelad tre sektioner med sektionschefer som ytterst ansvariga.

Sektion 1 Barn
Tomas Björnstad, sektionschef 
Telefon: 08-123 350 05
E-post: tomas.bjornstad@sll.se

Anna Gustafsson, sektionschef
Telefon: 08-123 350 03
E-post: anna.h.gustafsson@sll.se

Sektion 2 Vuxna
Liv Bjernerup
 Tinglöv, tf sektionschef
Telefon: 08-123 350 06
E-post: liv.bjernerup-tinglov@sll.se 

Sektion 3 med länsövergripande och specialiserade verksamheter
Anna Åberg, sektionschef
Telefon: 08-123 350 04
E-post: anna.aberg@sll.se

FoUU-enhet och Stab

​Inom FoUU-enheten finns forskning och utveckling och personalutbildning. Staben arbetar med administrativt verksamhetsstöd inom ekonomi, personal, IT och verksamhetsutveckling.

Tatja Hirvikoski är chef för FoUU-enheten
Telefon: 08-123 350 02
E-post: tatja.hirvikoski@sll.se