Vårt uppdrag

Habilitering & Hälsa är en så kallad resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde som är en del av Region Stockholm. Vi arbetar utifrån ett vårdavtal som beskriver övergripande vilken verksamhet som ska bedrivas.

Det är politikerna i Region Stockholm som bestämmer hur mycket pengar som fördelas till habilitering. De ansvariga tjänstemännen på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beskriver mer konkret vad pengarna ska användas till i ett vårdavtal.

I vårdavtalet anges vilka som kan få insatser från Habilitering & Hälsa.

Målgrupper

  • Personer med medfödd eller tidigt förvärvad rörelsenedsättning.
  • Personer med diagnos inom autismspektrum med eller utan intellektuell funktionsnedsättning.
  • Personer med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning.
  • Personer med betydande och bestående kognitiv funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder, motsvarande LSS personkrets 2.
  • Barn och ungdomar med fysisk funktionsnedsättning i behov av habilitering i mer än sex månader.
  • Barn upp till 18 år med varaktig kognitiv funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada.
  • Personer 3-25 år med adhd/add samt deras närstående. Insatser ges i form av rådgivnings- och utbildningsinsatser.
  • Personer med eller på väg mot dövblindhet. Målgruppen får idag sitt medicinska omhändertagande och sin behandling inom annan verksamhet och får ett kompletterande psykosocialt och pedagogiskt stöd av vårdgivaren.
  • Vuxna med dövhet eller hörselnedsättning som använder teckenspråk eller tecken som stöd. Målgruppen får idag sitt medicinska omhändertagande och sin behandling inom annan verksamhet och får ett kompletterande psykosocialt och pedagogiskt stöd av vårdgivaren.
  • Närstående till ovan angivna målgrupper erbjuds stöd kopplat till konsekvenser av funktionsnedsättningen för att motverka psykisk ohälsa hos den/de närstående.