Flerfunktionsnedsättning innebär extra risk för svår sjukdom vid coronavirus

Personer med en kombination av intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning – flerfunktionsnedsättning – är en av de riskgrupper som kan drabbas av svår sjukdom om de smittas med det nya coronaviruset. Socialstyrelsen har identifierat denna grupp i en rapport som gjorts på uppdrag av regeringen.

Annika Brar, habiliteringsläkare inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, svarar på frågor om risker för personer med funktionsnedsättning.

Varför är det viktigt att uppmärksamma personer med flerfunktionsnedsättning?

– Det är välkänt bland dem som lever eller arbetar nära personer med flerfunktionsnedsättning att de är sköra och riskerar att bli svårt sjuka av infektioner. Men det behöver uppmärksammas på alla nivåer i vård och omsorg, så att de verkligen skyddas.

Finns det andra funktionsnedsättningar som också innebär ökad risk att drabbas av svår sjukdom?

– Om man har en funktionsnedsättning kan man också tillhöra någon av de andra riskgrupperna, till exempel att man har astma, diabetes och hjärtkärlsjukdom. Dessa sjukdomar är vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller rörelsenedsättning. 

– Det finns också en ökad risk för smittspridning om man lever nära inpå varandra med gemensamma lokaler, till exempel i en gruppbostad. En del personer kan också ha svårare att följa Folkhälsomyndighetens instruktioner om bland annat social distansering, handtvätt, hostningar och nysningar. 

Bör vårdpersonal och närstående vara särskilt uppmärksamma när det gäller alla personer som bor i LSS-bostad?

– Ja, funktionsnedsättningen i sig kan göra att man är beroende av observant personal eller närstående som uppmärksammar tecken på infektion. Redan innan Socialstyrelsens rapport kom, har de som bor i LSS-bostad tillhört den grupp som ska provtas vid feber och/eller luftvägssymtom, utöver de som bor i särskilt boende för äldre och de som behöver sjukhusvård.  

> Socialstyrelsens rapport