Studenter

Vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till dig som studerar till psykolog, socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped. Du som psykolog kan även söka din PTP-tjänstgöring hos oss.

Som student hos oss erbjuder vi ett program med flera studiebesök, information om pågående forskning och möten med möjlighet till ett interprofessionellt lärande tillsammans med AKA/studentsamordnare och övriga studentkategorier. 

Habilitering innebär att utveckla förmågor som inte kommer av sig självt. Vi möter barn och vuxna med exempelvis neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd, men också dövblindhet, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.

På våra 30 specialistmottagningar finns arbetsterapeuter, logopeder, psykologer, fysioterapeuter, socionomer och specialpedagoger. Vi bedriver egen forskning och arbetar tvärprofessionellt tillsammans med närstående och nätverk för att få vardagen att fungera.

Kort film om att arbeta inom habiliteringen

I filmen Därför jobbar vi med habilitering berättar en arbetsterapeut, logoped, kurator, psykolog, specialpedagog, sjukgymnast/fysioterapeut och en forskningssamordnare om hur det är att arbeta i Habilitering & Hälsa.