Patientens upplevelse av sin habilitering

Habilitering & Hälsa använder en enkel enkät för att ta reda på hur du som patient upplever den habilitering du fått. Enkäten besvaras vanligen i samband med ett besök, men kan även göras här på webben.

> Enkät för patienter som är barn (0-17 år)

> Enkät för patienter som är vuxna