Begära ut kopia av journal

Du som är 16 år eller äldre kan begära en kopia av din journal. Du gör det lättast på 1177 Vårdguiden.

> Information på 1177 om att begära ut journalkopia

Du kan även begära ut journalkopia om du är vårdnadshavare, god man och förvaltare. Som god man och förvaltare måste man göra det direkt från mottagningen. Då måste det även finnas en skriftlig fullmakt.

Innan journalen lämnas ut görs det sekretessprövning. Ifall journalen bedöms innehålla sekretessuppgifter, kan begäran helt eller delvis avslås.