Kunskap om funktionsnedsättning

För att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv är det viktigt både för hen som har diagnos och hens närstående att ha goda kunskaper om funktionsnedsättningen.

Insatser från habiliteringen

Habilitering & Hälsa erbjuder olika typer av stöd för att sprida kunskap om funktionsnedsättningen och de områden i livet som kan påverkas av den.
 Det kan vara i form av föreläsningar, utbildningar, grupper och samtalsstöd. Vi erbjuder också rådgivning per telefon och möjlighet att besöka verksamheter med inriktning på att hjälpa och vägleda.

Adhd-center är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med adhd i åldern 3–25 år och deras närstående.

> Adhd-center

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter (tidigare Aspergercenter och UNG) erbjuder kurser, föreläsningar, temakvällar och gruppinsatser. Centret vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga. De ger behandlande insatser i grupp och samordnar habiliteringens kursutbud.

> Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Autismcenter små barn erbjuder kurser, individuella insatser, information och stöd till föräldrar som har barn i åldrarna 0–4 år.

> Autismcenter för små

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, om kommunikativt och kognitivt stöd och om samhällets övriga stöd. Centret ger även behandlande insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd till barn och vuxna med autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och förvärvad hjärnskada. 

Här finns ett bibliotek, en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd och en frågetjänst om samhällets stöd vid funktionsnedsättning som är öppen för alla. Våra vägledare ger råd kring neuropsykiatriska diagnoser och flerfunktionsnedsättning. Vi utvecklar internetbaserad habilitering, producerar podden Funka olika och ger ut tidningen Funktion i fokus, webbplatserna autismforum.se, asdföräldrar.se, funktionshindersguiden.se och ungochasperger.se. Vi ger även stöd kring metoder och arbetssätt.

> Habiliteringens resurscenter