Stöd till anhöriga

Stöd till närstående kan vara utbildning, rådgivning och information om funktionsnedsättningar, samhällets stöd, lagar och regler. Det kan också vara samtalsstöd i grupp eller enskilt, eller möjligheten att träffa andra i liknande situation.

Att få veta att ens barn, partner eller familjemedlem har en funktionsnedsättning kan vara ett omtumlande besked, som ofta innebär en stor omställning i livet.

Att ha ansvar för och sköta om någon som lever med en funktionsnedsättning kan vara påfrestande och det kan kännas svårt att räcka till för alla behov som finns i en familj. Det handlar om att ha tid för sina egna behov, för kärleksrelationen och även räcka till för syskonets behov. Det är vanligt att parrelationen och även familjemedlemmar får olika ”symtom” på grund av den ökade påfrestningen.

Kunskap om funktionsnedsättningen

För att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv är det viktigt att anhöriga och närstående har goda kunskaper om funktionsnedsättningen, dess konsekvenser och vad man kan göra för att underlätta situationen. Det kan handla om att få kunskap om den specifika diagnosen och om hur funktionsnedsättningen påverkar möjligheten att leva ett bra liv.

Som närstående kan man även behöva kunskap om alternativa sätt att kommunicera, hur man kan använda hjälpmedel eller hjälpa till med träning.

Samhällets stöd

Att leva nära en person som har en bestående funktionsnedsättning kan innebära många olika kontakter med hälso- och sjukvården, biståndshandläggare inom kommunen, Försäkringskassan, förskola och skola eller med handikappomsorgen.

Ibland kan det vara svårt att veta vem som är ansvarig för vad och även vilka rättigheter till stöd och insatser som gäller för just den egna familjen. Kuratorn på habiliteringscentret kan ge information, rådgivning och vid behov hjälpa till med samordning mellan de instanser som är inblandade.

Prata om det svåra

Att uttrycka sin oro och sina funderingar för någon som vet mycket om den situation man befinner sig i kan hjälpa att orka. Man kan till exempel känna ledsenhet, ilska, oro, ensamhet, trötthet eller skuld.

Som förälder kan man behöva stöd vid beskedet, men även senare i livet. Barnet växer, utvecklas och förändras och vid olika milstolpar i barnets liv är det inte ovanligt att man upplever nya sorgereaktioner.

Framtiden blir också mer oviss; Hur omfattande är funktionsnedsättningen? Vad kommer mitt barn att klara och inte klara av? Kommer det en tid där mina egna behov återigen kan vara i centrum?

Habiliteringens insatser

Hablitering & Hälsa erbjuder flera olika typer av stöd till dig som anhörig. Föreläsningar, utbildningar, föräldragrupper, syskongrupper och samtalsstöd. Hos oss kan du också få information om vilka lagar och rättigheter som gäller. Vi erbjuder också rådgivning per telefon och möjlighet att besöka verksamheter med inriktning på att hjälpa och vägleda.

Syftet är att sprida kunskaper om den specifika funktionsnedsättningen och om alla de områden i livet som kan påverkas av att ha ett barn med en funktionsnedsättning.
 

Hit kan du vända dig

Alla våra habiliteringscenter och några av våra övriga verksamheter ger möjlighet att få tala med någon som kan mycket om anhörigas situation. En annan möjlighet är att få träffa personer i en liknande situation som en själv, exempelvis på en föräldrakurs.

Alla våra habiliteringscenter hittar du under mottagningar.

> Mottagningar

Center med riktad verksamhet till anhöriga och närstående: 

> Adhd-center

> Autismcenter små barn

> Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Habiliteringens resurscenter

> Kris- och samtalsmottagningen

> Spädbarnsverksamheten Tittut