Prisma - introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos och deras närstående

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående. Kursen ger grundläggande kunskaper om ASD. Som deltagare utvärderar du även Prisma som insats.

> Mer information om Prisma