Vilket stöd kan du få?

Det finns olika former av stöd och insatser för dig som har en funktionsnedsättning.

Insatserna kan till exempel bestå av behandling, träning, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel. Insatserna kan ges individuellt eller i grupp. Nära anhöriga kan också få råd och stöd.

Målet med insatserna är att de ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Du ska ha så bra förutsättningar som möjligt att må bra och vara självständig.

Insatserna utgår från din behov. Tillsammans med dig, och om det är aktuellt anhöriga eller nätverk, kommer vi överens om vilka mål vi ska ha för insatserna och hur de ska genomföras. Ambitionen är att alla som berörs ska vara delaktiga i planeringen.