Prisma − introduktionskurs för vuxna med autism och deras närstående

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående. Kursen ger grundläggande kunskaper om autism (ASD) och är ofta den första insatsen som erbjuds när man kommer till ett habiliteringscenter.

Syftet är att ge deltagarna

  • ökad förståelse och acceptans för det särskilda sättet att fungera när man har ASD
  • enkla strategier som underlättar i vardagen
  • information om vilket stöd som går att få
  • möjlighet att dela erfarenheter för den som vill.

Hur är Prisma upplagt?

Antalet deltagare är 5-15 personer med ASD och lika många närstående. Under kursen finns möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det är frivilligt att delta i diskussioner, man kan bara lyssna om man vill.

Kursen består av fyra tillfällen:

  1. Om ASD
  2. Olika sätt att fungera
  3. Må bra i vardagen
  4. Vem kan hjälpa till med vad?

Det kostar inget att gå kursen. Du kan när som helst avsluta ditt deltagande.

Hur anmäler jag mig? 

Är du intresserad av att gå kursen kontaktar du din behandlare. Du blir sedan kontaktad för mer information och får prata med en av kursledarna som bedömer om Prisma är rätt insats för dig.

Kontakt

Har du praktiska frågor om Prisma, till exempel om tider eller var kursen hålls, kontaktar du din mottagning.