För remittenter

Habilitering & Hälsa tar emot patienter på olika mottagningar beroende på patientens ålder och funktionsnedsättning/diagnos. Här ges övergripande information för remittenter. Mer detaljerad information finns på respektive mottagnings webbsida. Du kan också får mer information från Habilitering & Hälsas frågetjänst, 08-123 350 10, vardagar 8.30-16.30, eller habresurscenter.slso@sll.se.

> Kontaktuppgifter till alla mottagningar

I nedanstående tabell förkortas diagnoser inom autismspektrumet med ASD och intellektuell funktionsnedsättning med IF.

Mottagning Ålder Funktionsnedsättning
Habiliteringscenter barn (9 st) 0-17 år

Alla inom vår målgrupp, utom barn med ASD med eller utan IF 0-4 år och barn med ASD utan IF 5-17 år.​

Ansökan om individuella insatser kan göras för barn 5-17 år med ASD utan IF efter deltagande på informationsträff och grundkurs på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. 

Habiliteringscenter vuxna (8 st) 18 år och äldre

Alla (inom vår målgrupp)

Autismcenter små barn 0-4 år ASD med eller utan IF
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter 5-17 år ASD utan IF
Hjärnskadecenter 2 år och äldre 2-17 år: barn med förvärvad hjärnskada som har medfört varaktig kognitiv funktionsnedsättning.

18 år och äldre: personer med förvärvad hjärnskada med omfattande och varaktig funktionsnedsättning och som omfattas av LSS personkrets 2 eller 3.
 
Dövblindteamet Alla Dövblindhet
Dövteamet 18 år och äldre Dövhet