Orsaker till rörelsenedsättning

En rörelsenedsättning kan orsakas av skada eller störning på många olika ställen i kroppen, i centrala och/eller i perifera nervsystemet eller skada i muskler, leder eller skelett. En rörelsenedsättning kan vara medfödd eller en följd av en olycka.

De vanligaste orsakerna till nedsatt rörelseförmåga är

  • CP (cerebral pares)
  • ryggmärgsbråck
  • nerv- och muskelsjukdomar
  • förvärvade hjärnskador
  • reumatiska sjukdomar.

En rörelsenedsättning kan även uppkomma efter en olycka om en kroppsdel eller en del av hjärnan som styr rörelseförmågan skadats.