Föräldrarskap vid rörelsenedsättning

Att bilda familj innebär en omställning av livet. En person med rörelsenedsättning kan möta andra krav och svårigheter än en person utan funktionsnedsättning.

En nedsatt rörelseförmåga kan påverka omvårdnaden av barn när det handlar om att lyfta, mata, sköta och leka med barnet, samt samspelet mellan den vuxne och barnet. De praktiska delarna av ett föräldraskap går ofta att kompensera med hjälpmedel. Det finns många användbara hjälpmedel på området och på habiliteringen kan man få tips och råd.

För den som har personlig assistans finns förhållningsregler om hur assistenterna ska hjälpa till med barnet för att föräldraskapet ska påverkas så lite som möjligt. Det handlar om att barnet ska knyta an till föräldrarna och att föräldrarna ska finnas med i alla situationer där det lilla barnet är med.

Habiliteringens insatser

En kurator på habiliteringen kan ge information om vilka stöd och bidrag som finns att söka för att anpassa vardagsmiljön.

Arbetsterapeuten är den som hjälper till att bedöma om det behöver göras förändringar i bostaden. Arbetsterapeuten kan också ge tips om vilka hjälpmedel som finns för föräldrar med rörelsenedsättning som har små barn. Det kan till exempel vara höj- och sänkbar säng eller skötbord, hjälpmedel för att bära barn och köra barnvagn.