Personlig vård vid rörelsenedsättning

Personlig vård innebär förmåga att ta hand om sig själv och sin kropp och förebygga ohälsa.

En rörelsenedsättning kan innebära problem att sköta personlig hygien, att klä av och på sig, att finna lämpliga kläder, att äta och dricka. Det kan också medföra att man har problem att söka upp vårdinstanser med kompetens kring specifika problemområden, till exempel läkare och dietist. En rörelsenedsättning kan också göra det svårt att engagera sig i friskvård.

Habiliteringens insatser

På habiliteringen kartläggs svårigheter att sköta personlig hygien, klä av/på sig, äta och dricka. Syftet med kartläggningen är att göra personen med rörelsenedsättning, anhöriga och nätverk medvetande om eventuella problem på området och bedöma behov av insatser.

Habiliteringen kan ge information om bostadsanpassningar i syfte att personen ska klara sin personliga vård.

Träning av styrka och rörlighet för att klara olika moment av personlig vård kan man få på habiliteringscentret eller på Motorik- & träningscenter. 

​> Motorik- & träningscenter

Habiliteringen ordnar matlagnings/mellanmålsgrupper med syfte att öka motorisk förmåga, rörlighet, styrka, koordination och kondition i olika aktiviteter.

Habiliteringen kan även ge rådgivning angående produkter och hjälpmedel för egenvård.