Fritid vid rörelsenedsättning

Fritiden kan vara många saker – gemenskap, att lära sig saker, att röra på sig och ha roligt. En aktiv fritid är viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan.

Att engagera sig i aktiviteter utanför hemmet är viktigt för den personliga utvecklingen, det kan bidra till en ökad livskvalité och skapa delaktighet i samhället.  För en person med en rörelsenedsättning kan det vara svårt att delta på samma villkor som andra i de aktiviteter man vill. Bristen på tillgänglighet förvandlar lätt en funktionsnedsättning till ett funktionshinder.

Habiliteringens insatser

Habilitering & Hälsa kan ge råd och stöd till individen i hemmiljö, på daglig verksamhet eller i samband med en fritidsaktivitet. Till exempel kan habiliteringen ge förslag på enkla anpassningar av fritidsredskap att ge personen möjlighet att engagera sig och delta i olika fritidsaktiviteter. Man kan även få tips på fritidsföreningar som erbjuder olika aktiviteter och eventuell hjälp att kontakta föreningar.

Funktionshindersguiden ger förslag och idéer till vad man kan göra på sin fritid.

Att träffa människor som befinner sig i liknande situation som man själv kan kännas bra och ge god gemenskap och nya vänner. På habiliteringen ordnas gemenskaps- och samtalsgrupper och man kan få tips på organisationer där man kan få träffa andra med liknande svårigheter som man själv.