Smärta vid rörelsenedsättning

Rörelsenedsättning innebär ofta att man också har problem med smärta. Smärta kan uppkomma till följd av rörelsenedsättningen, nedsatt funktion eller avvikelser i mun- svalg regionen, mag- tarm kanalen, i skelett och muskler med försämrad motorisk rörlighet. Även förflyttningar, lägesändringar eller brist på lägesändringar, samt vardagsaktiviteter kan innebära att man får ont.

Rörelsenedsättningen kan kräva operationer som ger smärta efter operationen, eller annan smärtsam behandling. Även annan typ av smärta, hyperestesi eller neurogen smärta kan förekomma.

Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken på smärta. Hos personer med nedsatt kommunikation kan kroppsspråket visa tecken på smärta. Nattlig smärta kan leda till störd sömn.

Smärta hos en familjemedlem påverkar ofta hela familjen och är en angelägenhet för hela habiliteringsteamet. Många insatser ges i förebyggande syfte, men även då smärta uppkommit.

Hur smärta behandlas beror på personen som har ont. Behandlingen bygger på kunskapen om personen, kunskap om smärta, smärtlindring och analys av olika typer av information från undersökningar. Fokus ligger på att bekräfta individens upplevelse av smärta och att lindra smärtan.

Habiliteringens insatser

Habiliteringen kan innehålla metoder som akupunktur, värmebehandling eller kylbehandling och massage. Även avslappning, positionering och insatser för att bryta inaktivitet kan vara aktuella insatser.

Stor vikt läggs även på att utbilda anhöriga och nätverk om smärta och om hur lägesförändringar och rörelseträning kan lindra smärta hos personen med rörelsenedsättning.