Sömn vid rörelsenedsättning

Många personer med rörelsenedsättning har någon form av sömnsvårigheter. Det kan finnas många anledningar till sömnsvårigheter. Till exempel kan nedsatt rörelseförmåga göra det svårt att finna en bekväm sovställning.

Sömn är väsentligt för att kroppen ska må bra och för att personen ska orka med vardagens påfrestningar. En person som har svårt att röra sig kan ha svårt att sova eftersom det kan vara svårt att hitta och behålla bekväma sovpositioner. Spasticitet med ofrivilliga rörelser och kramper kan göra det svårt att somna in och sedan leda till täta uppvaknanden. Även felställningar i muskler och leder kan ge smärta som gör det svårt att sova. Om personen har svårt med andningen, mage- och tarmfunktioner, eller uppstötningar kan även detta leda till sämre sömn.

Habiliteringens insatser

Habilitering & Hälsa kan ge kunskap och råd angående sömnsvårigheter och rörelsenedsättning. Bland annat håller habiliteringen öppna föreläsningar om sömn och sömnsvårigheter.

Personen med rörelsenedsättning och sömnsvårigheter, samt personens närstående, kan få råd och stöd kring anpassning och tillrättaläggande av rutiner i samband med sänggående och sömn. Det finns även hjälpmedel, kognitiva anpassningar och utformning av kognitivt stöd som kan ge personen förutsättningar till bättre sömn, exempelvis specialsängar och tyngdtäcke.

Insatserna varierar också beroende på om svårigheterna gäller barn eller vuxna.