Boende & hemliv vid rörelsenedsättning

En rörelsenedsättning kan innebära både kognitiva och fysiska problem med att planera hushållsarbete, att genomföra hushållsarbete och att hjälpa andra familjemedlemmar.

Att kunna känna sig hemma är viktigt oavsett om man bor i egen bostad eller på ett speciellt boende. Hemma ska vara en plats där man så långt det är möjligt styr över sig själv. Att i det egna hemmet kunna känna sig självständig och delaktig är väsentligt. Genom bostadsanpassning kan hemmet utformas för att passa en person med flerfunktionsnedsättning. Det finns olika lösningar att använda sig av beroende på vilken kombination av funktionsnedsättningar det handlar om.

Exempel på habiliteringsinsatser

En arbetsterapeut kan ge råd och stöd till personen med rörelsenedsättning och anhöriga om vad det finns för möjligheter till anpassning av boendemiljön.

StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd har öppet hus varje vecka och där finns en visningslägenhet för kognitivt stöd med hjälpmedel, konsumentprodukter och miljöanpassningar.

Habilitering & Hälsa erbjuder också en utbildningsdag för anhöriga om gruppbostad, som heter Flytta hemifrån.

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.