Mun och tänder

Det är inte ovanligt att personer med autism har svårigheter med sin mun. Det kan handla om att ha svårt att tugga och svälja, ha svårt att borsta tänderna eller tycka att tandläkarbesök är mycket obehagligt. Till viss del gäller det här även personer med Aspergers syndrom. Det finns dock både hjälpmedel och metoder för att träna det som är svårt.

Avvikande bett och speciella svårigheter med musklerna i och runt munnen är två problem som många med autism har. Det kan påverka både talet, förmågan att äta och utseendet. Många med Aspergers syndrom eller autism har också svårt att sköta sina tänder och tycker det är mycket obehagligt att gå till tandläkaren.

Vi tänker sällan på vilka centrala funktioner munnen har för oss. Genom den tar vi in mat och dryck, den är en viktig del när vi formar vårt tal och vår röst, genom den andas vi. Som riktigt små använder vi också munnen för att utforska omvärlden, genom att smaka, suga och bita. Munnen är en viktig del av mimiken, vilket påverkar hur andra uppfattar oss. Många av dessa funktioner kan vara problematiska för en del barn och vuxna med funktionsnedsättning, ibland på grund av avvikande bett och muskelstyrka, ibland av mindre uppenbara skäl.

Att äta är komplicerat

Många små barn med autism har problem när de ska börja lära sig äta. För dessa barn behövs det mycket träning i att bita, tugga, föra maten bakåt i munnen med hjälp av tungan, och slutligen att svälja. Vi är programmerade för denna färdighet tidigt i livet, men om den inte utvecklas kan det krävas omfattande träning senare. Munnen kan bli överkänslig om den inte används för att äta, och barnet kan protestera mot att ta in mat eller till exempel en tandborste i munnen. Muskulaturen runt om och inuti munnen kan vara försvagad och behöver stimuleras och tränas. Det gäller också barn som inte kan hålla ihop munnen om saliven, så att de dreglar.

– Man måste göra ett detektivarbete för att undersöka vad barnets svårigheter beror på, säger logopeden Åsa Mogren på Mun-H-Center i Göteborg. Det kan handla om medicinska orsaker, såsom missbildningar, tandsjukdomar eller neurologiska sjukdomar. För andra hänger problemen samman med autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Då kan träningsmetoder som Tuseninlärning och Tuggskola vara bra för att ge ätandet en positiv laddning. Svårigheter med ätandet har inte heller alltid med teknik att göra; maten kan också skapa en arena där barnet kan utöva en viss makt. Mun-H-Center, som är ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser, har specialiserat sig på alla dessa problem.