Synpunkter och klagomål

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något du inte är nöjd med, vill vi gärna veta det. Vi vill också veta om du har förslag på förbättringar.

Så här kan du lämna synpunkter eller klagomål:

  • Prata med den personal du har kontakt med eller enhetschefen för mottagningen.
  • Använd blanketten som finns i broschyren ”Synpunkter och klagomål".Du kan lämna blanketten direkt till mottagningen du har kontakt med eller posta den. Du kan ladda ner broschyren här
  • Kontakta Habilitering & Hälsas verksamhetschef om du inte har haft kontakt med någon av våra mottagningar.
  • Vill du inte vända dig direkt till oss kan du kontakta patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde eller patientnämnden i Stockholms län.

Du ska få svar så snart som möjligt

Vi är skyldiga att ta emot dina synpunkter och klagomål och du ska få veta att informationen har kommit till oss. Inom fyra veckor ska du få ett svar.

Du behöver inte lämna ditt namn. Men om du vill ha svar måste vi få ditt namn och adress eller telefonnummer.

Mer information:
>  Om du inte är nöjd med vården -1177.se

Myndigheter och organisationer för klagomål och anmälan

Om du vill framföra klagomål, synpunkter eller rådgöra med någon utanför habiliteringen kan du kontakta Patientnämnden som är en fristående och opartisk instans. 
> Patientnämnden

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten avlidit.  
> Inspektionen för vård och omsorg

Du kan ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen om du drabbas av en skada i samband med vård. Ersättningen hanteras av Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.
> Patientförsäkring inom Löf​