Teckenspråk

Teckenspråk används i direkt kommunikation på samma sätt som hörande använder talspråk. I Sverige använder döva svenskt teckenspråk, liksom döva i andra länder använder sina nationella teckenspråk. Svenska språket är dövas andra språk, och det används i första hand för att skriva och läsa.

Om coronaviruset

> Om coronaviruset på teckenspråk på krisinformation.se