Personlig vård vid intellektuell funktionsnedsättning

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning kan innebära att man har svårt att ta hand om sin kropp, hygien och hälsa.

Många personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning har en förhållandevis negativ självbild. Det kan leda till att man har svårt att uppfatta sig själv som värdefull och därför inte bryr sig om att sköta om sin kropp och sin hälsa. Det kan även vara svårt att förstå de sociala koder som hänger ihop med det yttre och förstå varför personlig hygien är viktig.

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har svårt att förstå samband mellan orsak och verkan. För många kan det vara särskilt svårt att förstå att det man gör idag, kan påverka hälsan imorgon, eller ännu längre fram i tiden. Psykiska och fysiska hälsofaktorer som till exempel att äta en balanserad kost, fysisk träning, vikt och säkra sexualvanor är potentiella riskområden, som ofta behöver belysas och göras begripliga.

Exempel på habiliteringsinsatser

Har man funderingar kring sin kropp och hälsa kan man alltid ta upp det med sitt habiliteringscenter, med en kurator eller psykolog.

För unga personer med intellektuell funktionsnedsättning och anhöriga finns speciella insatser:

UNG Samtalsgrupper kan unga träffa andra ungdomar som har samma funktionsnedsättning som man själv och tillsammans pratar man om det man tycker är viktigt, till exempel kärlek, sex, relationer, internet och mycket annat. Här får man också reflektera över vad man själv tycker om saker och ting.

Till UNG kan man komma om man är mellan 13-25 år och har lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsehinder.