Sexualitet vid intellektuell funktionsnedsättning

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning kan innebära att man har svårt med sociala relationer, vilket gäller vänskaps-, kärleks-, och intima relationer.

För personer med intellektuell funktionsnedsättning i alla åldrar kan det vara svårt att förstå sociala regler och att samspela med andra på ett socialt lämpligt sätt. Svårigheterna att förstå kan leda till att man missförstår andra, att man kan bli lurad, utnyttjad eller dåligt bemött, men också till att man själv bemöter andra illa. Detta gäller både i vänskapsrelationer, kärleksrelationer och i intima relationer.

Man kan även behöva stöd i att ta hand om sin kropp och prata om sexualitet och sexualvanor.  

Exempel på habiliteringsinsatser

Har man funderingar kring sin kropp och hälsa kan man alltid ta upp det med sitt habiliteringscenter, med en kurator eller psykolog. För unga personer med intellektuell funktionsnedsättning och anhöriga finns speciella insatser:

UNG samtalsgrupper kan unga träffa andra ungdomar som har samma funktionsnedsättning, som man själv.  Tillsammans pratar man om det man tycker är viktigt, till exempel kärlek, sex, relationer, internet och mycket annat. Här får man också reflektera över vad man själv tycker om saker och ting.

Till UNG kan man komma om man är mellan 15-25 år och har lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsehinder.