Smärta vid intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ofta motoriska svårigheter som kan leda till smärta. Ofta ökar smärtorna med stigande ålder.

Överrörlighet i leder, deformation i leder, onormal muskelspänning eller muskelsvaghet är ibland ett problem när man har intellektuell funktionedsättning. Detta kan leda till smärtor. Smärtorna kan uppstå i olika delar av kroppen och i olika perioder i livet. 

Habiliteringens insatser

Hur smärta behandlas beror på personen som har ont. Behandlingen bygger på kunskapen om personen, kunskap om smärta, smärtlindring och analys av olika typer av information från undersökningar. Personens utvecklingsnivå, kognitiva funktioner och psykosociala utveckling är av stor vikt, liksom anhöriga och nätverk runt personen. Fokus ligger på att bekräfta individens upplevelse av smärta och att lindra smärtan. Habiliteringen kan innehålla metoder som akupunktur, värmebehandling eller kylbehandling och massage. Stor vikt läggs även på att utbilda anhöriga och nätverk om smärta och om hur lägesförändringar och rörelseträning kan lindra smärta.

Träning

Fysisk aktivitet och avspänning kan ge smärtlindring. Detta kan ske i grupp, exempel på sådana grupper kan vara bassängbad eller ridning. För personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning finns gruppträffar med syfte att minska smärta genom avslappning och stresshantering. Detta kan  till exempel ske genom mindfulness, information och övningar.