Sömn vid intellektuell funktionsnedsättning

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning har problem med sömnen. Man kan ha svårt att slappna av, somna och/eller bristande sömnkvalitet.

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning har problem med sömnen. Intellektuell funktionsnedsättning kan föra med sig en störd dygnsrytm. Ibland beror sömnproblemen på att man har andra problem som påverkar sömnen. Bristande rörlighet kan göra att det är svårt att hitta och behålla en bekväm sovställning. Smärta kan göra att det är svårt att somna och leda till att man vaknar upp när man väl sover. Tonusrubbningar, det vill säga rubbningar i muskelspänning och muskelkraft, kan ge svårigheter att slappna av, somna in och/eller bristande sömnkvalitet. En god sömn är viktig för kroppens återhämtning, för att kunna fungera under dagens vakna tid.  

Habiliteringsinsatser

På habiliteringen kan en kartläggning göras av sömn och sömnrutiner. Man kan titta på hur hela dygnet ser ut, sömnkartläggning, eller exempelvis en sömndagbok.