Att besluta och planera vid intellektuell funktionsnedsättning

Att planera, organisera och genomföra uppgifter i vardagen kan vara svårt för en person med intellektuell funktionsnedsättning.

För personer med intellektuell funktionsnedsättning är det ofta svårt att på ett självständigt sätt klara av att planera, organisera, genomföra och avsluta uppgifter som kan vara kopplade till vardagliga och livsavgörande aktiviteter. Detta leder ofta till att man även har svårt att hantera stress, oro, kriser och andra psykologiska krav och det kan ibland även vara svårt att behärska sitt eget beteende. Det kan vara svårt att få dagliga rutiner att fungera, att veta vad man ska göra, hur man ska göra det och hur lång tid det kan ta. 

Att planera tiden är ofta är svårt för personer med intellektuell funktionsnedsättning, att kunna organisera tid och fatta beslut kring olika aktiviteter och sin person. Man har svårt att ställas inför kravfyllda situationer, som att skynda sig, utan att bli orolig och stressad. En annan svårighet kan vara att veta hur man kan göra för att få hjälp att lösa olika uppgifter och krav. 

Habiliteringens insatser

Det är den enskildes behov som avgör vilka insatser som kan bli aktuella. Vid de första besöken görs en kartläggning ,som ska visa vilka styrkor, som den sökande har och vilka problem som intellektuell funktionsnedsättning medför. Utifrån kartläggningen beslutas i samråd med den som söker, vilka insatser som kan bli aktuella. Insatserna planeras och dokumenteras i en habiliteringsplan.

Habiliteringen erbjuder till exempel olika anhörigutbildningar om intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningarna är öppna för alla intresserade. StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd har en öppen visningsmiljö för kognitivt stöd med hjälpmedel, konsumentprodukter och miljöanpassningar.

Habiliteringen erbjuder också behovsprövade insatser som samtalsgrupper diagnos och strategier i vardagen, samtalsgrupper kring vuxenblivande och grupp för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning kring avslappning och stresshantering.  Det finns även ett träningsprogram kring beteendeproblematik som riktar sig till föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning.