Föräldraskap vid intellektuell funktionsnedsättning

Alla som får barn behöver lära sig att vara förälder. En förälder som har en intellektuell funktionsnedsättning kan behöva särskild hjälp att lära sig.

Alla har rätt att bli föräldrar, personer med intellektuell funktionsnedsättning är inga undantag. Genom historien finns flera exempel på hur samhället försökt begränsa personer med intellektuell funktionsnedsättning att bli föräldrar. I dag har personer med intellektuell funktionsnedsättning barn och kan få stöd i att klara av föräldraskapet.

En intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har nedsatt inlärningsförmåga, vilket kan innebära att sysslor tar längre tid. Det blir svårare att automatiskt hitta lösningar på problem man ställs inför. För föräldrar handlar det till exempel om förmågan att skapa rutiner som ger trygghet och säkerhet åt barnet och om att barnet ska få tillräckligt med näringsriktig mat, på bestämda tider, tillräckligt ofta. Det handlar även om att kunna ge stimulans till barnet, kärlek och tillgivenhet.  

Habiliteringens insatser

Habiliteringen erbjuder samtalsgrupper, samt hjälpmedel till stöd i föräldraskapet. 

> SUF - Samverkan kring föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning och andra intellektuella begränsningar