Fritid vid intellektuell funktionsnedsättning

Fritiden kan vara många saker – gemenskap, att lära sig saker, att röra på sig och ha roligt. En aktiv fritid är viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan.

Att engagera sig i aktiviteter utanför hemmet är viktigt för den personliga utvecklingen, då det kan bidra till en ökad livskvalité och skapa delaktighet i samhället.  För en person med en rörelsenedsättning kan det vara svårt att delta på samma villkor som andra i de aktiviteter man vill. Bristen på tillgänglighet förvandlar lätt en funktionsnedsättning till ett funktionshinder. 

Habiliteringens insatser

Habilitering & Hälsa kan ge råd och stöd till individen i hemmiljö, på daglig verksamhet eller i samband med en fritidsaktivitet. Till exempel kan habiliteringen ge förslag på enkla anpassningar av fritidsredskap som ger personen möjlighet till att engagera sig och delta i olika fritidsaktiviteter. Man kan även få tips på fritidsföreningar, som erbjuder olika aktiviteter och eventuell hjälp att kontakta föreningar.  Att träffa människor, som befinner sig i liknande situation, som man själv kan kännas bra och ge god gemenskap och nya vänner. På habiliteringen ordnas gemenskaps- och samtalsgrupper och man kan få tips på organisationer där man kan få träffa andra med liknande svårigheter som man själv.