Lärande och tänkande vid intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har i olika grad svårigheter att ta in och bearbeta information, att koncentrera sig och att tillägna sig språk. Detta påverkar lärandet och förmågan att tillämpa kunskaper i vardagslivet.

Exempel på habiliteringens insatser

StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd kan personer med intellektuell funktionsnedsättning få hjälp att hitta pedagogiska programvaror, allt från ”trycka-hända”- nivå till hjälp att börja räkna, läsa och skriva. Grunden för inlärning är att ha ett språk och kommunikationsförmåga. På centret kan en persons kommunikationsförmåga kartläggas för att personen ska få rätt hjälp och stöd. StoCKK har även en visningslägenhet där kommunikativt och kognitivt stöd visas upp i en naturlig miljö i form av en bostadslägenhet. Här kan man se och prova olika hjälpmedel och anpassningar som förenklar vardagen och gör det lättare att kommunicera, förstå, minnas, planera och komma igång.

På habiliteringen erbjuds också behovsbedömda personer gruppinsatser. Exempelvis erbjuds Lek- och kommunikationsgrupp för barn på tidig språklig och kommunikativ nivå. Det finns även en språkgrupp för barn på en högre språklig nivå, det vill säga barn som börjar använda tal och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

För vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning finns gruppen Samspel och kommunikationsgrupp för vuxna med diagnos. Det finns också gruppaktivitet för att konkretisera i praktiskt lärande, hur man sätter upp korta och långsiktiga delmål kring lärande som utgår från den enskilde personens utvecklingsnivå inom olika områden.