Beslutande och planering

Vissa funktionsnedsättningar kan innebära att ha svårt att planera och organisera det man ska göra, hantera stress och behärska sitt beteende.

Många av vardagens handlingar går helt på rutin. Vi gör dem utan att tänka. Att gå och att äta gör vi med automatik. Att cykla eller simma kan också bli sådana väl inövade handlingar. Men ibland räcker inte inövade beteenden och rutiner. När man ställs inför nya problem eller situationer krävs också nya lösningar. Det är då vi använder det som kallas exekutiva funktioner.

Exekutiva funktioner


Exekutiva funktioner är ett samlande namn på flera olika funktioner som styrs från den främre delen av hjärnan. De fungerar som samordnare av olika typer av information och ligger bakom allt målinriktat beteende. De viktigaste exekutiva funktionerna är:

  • Förmåga att planera.
  • Förmåga att hejda sina (oönskade) handlingar.
  • Anpassningsförmåga.

Den som har exekutiva svårigheter kan till exempel ha en bristande förmåga:

  • Sätta upp mål.
  • 
Planera och organisera.
  • 
Ta egna initiativ.
  • 
Utvärdera det man själv har gjort.
  • Vara flexibel vid problemlösning.

Att ha brister i de här förmågorna kan innebära stora svårigheter både för en själv och för att andra runt omkring ofta har svårt att förstå vilka problem man har. Det kan också vara svårt att själv förstå och märka sina svårigheter.

Bristande exekutiva funktioner förekommer inom flera funktionsnedsättningar. Till exempel kan en person med adhd ha svårt att hejda sina oönskade handlingar. En person med förvärvad hjärnskada kan på grund av skadan ha sämre minne eller svårare att uppfatta och tolka intryck. Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha problem med perception och koncentration, eller att förstå och minnas saker. Personer med diagnoser inom autismspektrumet har ofta stora svårigheter med exekutiva funktioner.

Habiliteringens insatser

På habiliteringen ges stöd i form av samtalsgrupper om självbild, stress och krav. En person med nedsatt exekutiv funktion kan få hjälp att utforma rutiner för att hantera sin vardag, samt individuell hjälp med kognitivt stöd på habiliteringscentret. Stöd för personer som har adhd ges på verksamheten Adhd-center.

Habilitering & Hälsa arbetar med att informera om hur exekutiva svårigheter kan påverka en persons vardag och omgivning och gör olika informationssatsningar i form av kurser, föreläsningar och utbildningar.


Habiliteringens resurscenter

Kognitivt stöd är allt som gör det lättare att förstå, minnas, tänka, välja, planera och hantera tid. Habiliteringens resurscenter kan på olika sätt hjälpa till att hitta bra strategier och hjälpmedel för att kompensera för de svårigheter man har. I visningslägenheten kan man till exempel se och prova hjälpmedel och användbara produkter som kan göra det lättare att klara vardagen. Man kan också få tips på vad man själv kan göra för att få ordning och struktur.
> Habiliteringens resurscenter