Boende och hemliv

Att ha ett eget hem och en egen bostad innebär ofta en känsla av frihet och oberoende, men ett eget boende är också ett stort ansvar.

Ett hem är så mycket mer än en plats där man bor, det är en plats där man kan vila, vara sig själv och ta hand om sig. Man behöver också ta hand om hemmet för att det ska fungera, vilket kan handla om saker som att städa, diska och organisera sina saker.

Att ha någonstans att bo är ett grundläggande behov, oavsett eventuella övriga problem som en person kan ha. En person med funktionsnedsättning kan ha några fler frågor att ta hänsyn till när man funderar över boendet.

Flytta hemifrån

När man håller på att bli vuxen växer ofta en längtan efter att så småningom kunna flytta hemifrån, och klara sig utan sina föräldrar. Det kanske är först då man känner sig vuxen på riktigt och kan bestämma över sitt liv själv.

Som ung med funktionsnedsättning har man samma vilja och längtan som alla andra, men att lämna föräldrarna och flytta hemifrån innebär en mycket större oro och många funderingar. Några vanliga funderingar är:

  • Hur kan mitt liv se ut när jag är vuxen?
  • Var kan jag bo?
  • Kommer jag att kunna försörja mig?
  • Kommer jag att känna mig ensam?
  • Här kan en kurator hjälpa till att reda ut frågor och tankar och informera om vilken hjälp och vilket stöd som finns att få.

Funktionshinder i vuxen ålder

En person som fått ett funktionshinder som vuxen har troligtvis redan ett eget hem och ett boende. Men beroende på vilket funktionshinder man har kan bostaden behöva anpassas till funktionsnedsättningen.

Att laga mat, städa, tvätta är sådant man gör i hemmet, men också att ta hand om sin familj och sig själv. Utifrån de individuella behoven kan bostaden behöva anpassas på olika sätt. Ibland kan det handla om att enkla åtgärder, som exempelvis att ta bort mattor, möblera om eller ändra belysningen, men det kan också handla om att man behöver göra en så kallad bostadsanpassning. Bostadsanpassning är främst aktuellt om en person har en rörelsenedsättning och bostaden behöver byggas om för att öka framkomligheten.

Anpassning efter funktionshinder

Hur bostaden behöver anpassas beror på vilken typ av funktionsnedsättning man har. Om man har ett rörelsehinder är det främst den fysiska miljön som behöver anpassas, eller så behövs hjälpmedel som kan kompensera för fysiska begränsningar.
Har man ett kognitivt funktionshinder kan man behöva anpassningar, som gör det lättare att förstå, minnas, tänka, välja, planera och hantera tid. Ett exempel på bostadsanpassning, som kan göras om man har en kognitiv funktionsnedsättning, är en så kallad spisvakt som kopplas till spisen.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning innebär exempelvis att utföra ombyggnationer för att man ska kunna ta dig in och ut genom dörrarna, använda badrummet och köket. Det kan också vara att bygga en ramp eller sätta upp ledstänger.

Rätt till bostadsanpassning har man om man:

  • har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning
  • är förälder till ett barn med funktionsnedsättning
  • du i ditt hem långvarigt och regelbundet svarar för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning

Ansökan om bostadsanpassning ska skickas till kommunen. Innan du skickar en ansökan gör habiliteringens arbetsterapeut en genomgång av bostaden för att kartlägga vad som kan ändras för att underlätta i hemmet och bostadshuset. En sjukgymnast och logoped kan också vara med i det arbetet. De förändringar som behöver göras skrivs ner och ska sen bifogas  i ansökan om bostadsanpassning.

Stöd i hemmet

Om man har svårt att klara sig själv hemma kan man få stöd och hjälp i hemmet i form av hemtjänst, en assistent eller få boendestöd.

Särskilt boende

För en person som har omfattande funktionsnedsättningar och omfattas av LSS kan det vara aktuellt att bo i ett särskilt boende, som exempelvis en servicebostad, gruppbostad eller korttidsboende. Dessa boenden har omvårdnad och kallas ”bostad med särskild service”. För att ansöka om detta vänder man sig till kommunen.

Habiliteringens insatser

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, om kommunikativt och kognitivt stöd och om samhällets övriga stöd. Centret ger även behandlande insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd till barn och vuxna med autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och förvärvad hjärnskada. 

Här finns ett bibliotek, en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd och en frågetjänst om samhällets stöd vid funktionsnedsättning som är öppen för alla. Vår vägledare ger råd kring neuropsykiatriska diagnoser. 

> Habiliteringens resurscenter

Webbplatsen funktionshindersguiden.se ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. På Funktionshindersguiden får du tips om vad du kan få för hjälp i vardagen och vart du ska vända dig för olika typer av stöd. 

> Funktionshindersguiden

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.