Ekonomi

En funktionsnedsättning kan påverka en persons förmåga att ta hand om sin ekonomi. Det kan handla om allt från att ha svårt att få ekonomin att gå ihop till svårigheter att handskas med pengar.

För många med funktionsnedsättning kan det vara svårt att arbeta heltid och få en heltidslön. En del kan kanske inte arbeta alls. 

Att kunna handskas med pengar och få det ekonomiska livet att gå ihop handlar om mer än pengar. Man köper saker, betalar hyran, går på bio eller har andra intressen. Till detta behöver man en förmåga att kunna planera och disponera sina tillgångar.

Alla människor är beroende av att ha ekonomiska medel. Även barn, indirekt, är beroende av att deras vårdnadshavare får ekonomin att gå ihop, kan betala hyra och köpa mat och kläder.
Eftersom en funktionsnedsättning ibland kan göra det svårt för en person att jobba och tjäna pengar, eller för en förälder att jobba och samtidigt ta hand om ett barn med funktionsnedsättning kan man söka ekonomiskt stöd i form av olika bidrag.

Nedsättning i kognitiva eller exekutiva funktioner


För en person med en nedsättning i den kognitiva eller exekutiva funktionen kan ekonomi vara svårbegripligt. Att genomföra köp och betala räkningar kan vara svårt. Att planera ekonomi kan vara omöjligt med följd att pengarna kanske spenderas alldeles för fort och på fel saker. Eller så har man svårt att räkna och förstå vad pengar och ekonomi handlar om och då kan det vara bra att få hjälp.

God man


Personer som inte själv klarar av att tillvarata sina intressen kan ansöka om en så kallad god man till hjälp. Ett godmanskap ska anordnas endast om personens behov inte kan lösas på ett mindre ingripande sätt. Exempel på mindre ingripande åtgärder kan vara fullmakt.
Ibland behöver personer hjälp av andra för att få det som de behöver och har rätt till. I Föräldrabalken finns reglerna om godmanskap och förvaltarskap. Den som har fått god man eller förvaltare kallas i lagen för ”huvudman”.
En person som själv känner att man behöver hjälp av en god man kan ansöka om att få en. Att få en god man är frivilligt.  Den som har fått en god man har kvar sin rösträtt och bestämmanderätt.

Habiliteringens insatser


En kurator kan informera om samhällets stöd och om vilka möjligheter som finns.

Information om ekonomiskt stöd och fonder

På Funktionshindersguiden hittar du information om samhällets stödinsatser. Där finns bland annat information om olika ersättningar och bidrag som personer med funktionsnedsättning och deras närstående kan söka.

> Ekonomiskt stöd och fonder på Funktionshindersguiden

Lägg till kommentar

Här kan du kommentera sådant som rör webbplatsens innehåll eller funktionalitet. Vid personliga frågor, kontakta ditt center eller enhet.