Sysselsättning

Ibland kan en funktionsnedsättning göra att man har svårt att utföra ett arbete eller att fortsätta ett arbete. Habiliteringen kan hjälpa till med tips och information.

Att ha ett arbete betyder mycket för det sociala livet och för att känna delaktighet i samhället. Ekonomiskt kan det också göra stor skillnad, liksom för självbilden och självförtroendet.

En funktionsnedsättning ska inte hindra en persons möjligheter att vara delaktig i arbetslivet. Nedsatt arbetsförmåga kan kompenseras med hjälp av ekonomiskt stöd till arbetsgivaren, ändrad arbetsorganisation, alternativa arbetssätt eller en fysisk anpassning av arbetsplatsen.

Habiliteringens insatser


En kurator kan informera om samhällets stöd och möjligheter och vilka rättigheter som finns. Vi ger även stöd i myndighetskontakter kring frågor om arbete och sysselsättning till exempel med LSS, kommun och Försäkringskassan.