Yrkesgrupper

För att kunna ge en allsidig habilitering behövs flera olika yrken: arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast och specialpedagog.

Arbetsterapeut

 • Hjälper till att anpassa vardagssituationer utifrån olika funktionsnedsättningar och individuella behov.
 • Ger förslag till strategier som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga eller ökar självständigheten i det dagliga livet
 • Strukturerar, förenklar och tränar aktiviteter i boende, sysselsättning, utbildning och fritid.
 • Förskriver vid behov hjälpmedel och följer upp användandet.
 • Ger råd angående bostads- och miljöanpassning.
 • Bedömer, ger råd och eventuell träning av handfunktionen.
 • Ger begåvningsstöd till ungdomar (över 13 år) och vuxna med måttlig eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det kan gälla strategier och/eller hjälpmedel för att öka självständigheten i vardagen.

Fysioterapeut/Sjukgymnast

 • Bedömer motorisk funktion och förmåga till exempel muskelstyrka, balans, koordination eller förflyttning.
 • Ger behandling/träning (i den egna miljön, på habiliteringscenter, i bassäng eller ridhus) och utformar träningsprogram som utförs tillsammans med personal eller på egen hand.
 • Förskriver vid behov hjälpmedel och följer upp användandet.
 • Medverkar vid analys, utprovning och anpassning av ortopediska hjälpmedel samt vid uppföljning och utvärdering av dessa.
 • Kan medverka vid läkarbesök, till exempel hos ortoped.

Kurator

 • Erbjuder stödjande samtal kring konsekvenserna av funktionsnedsättning.
 • Ger råd och information om samhällets stöd och vid behov personligt stöd i samband med kontakter med olika myndigheter.
 • Ger information till föräldrar och ungdomar om tonårstid och vuxenliv.
 • Ger samtalsstöd i olika personliga frågor som t.ex. konflikter, ensamhet eller relationer.

Logoped

 • Bedömer kommunikation, samspel, språk och tal samt ät- och drickfunktion.
 • Ger behandling vid t exempel ät- och drickproblematik, sondmatning och kommunikationsproblem.
 • Provar ut och följer upp ordinerade hjälpmedel till exempel för munträning, språkstimulans eller olika alternativa kommunikationssätt.

Psykolog

 • Ger psykologisk rådgivning, kris- och samtalsstöd till föräldrar med utgångspunkt från funktionsnedsättningens konsekvenser.
 • Gör vid behov psykologutredningar för bedömning av utvecklingsnivå eller personkretstillhörighet.
 • Ger individuellt psykologiskt stöd i bearbetningen av känslor kring självbild och funktionsnedsättning.
 • Bidrar med psykologisk kunskap och ger stöd vid samtalsgrupper/temakvällar för personer med funktionsnedsättning, föräldrar och anhöriga.

Specialpedagog

 • Gör utvecklingsbedömningar.
 • Ger pedagogiskt stöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning.
 • Stödjer samspel och kommunikation mellan patient och omgivning.
 • Erbjuder individuell pedagogisk rådgivning och tipsar om lekmaterial till barn med funktionsnedsättning.
 • Förmedlar kunskap om behov av en stimulerande omgivning.

Habiliteringsläkare

Inom Habilitering & Hälsa finns en habiliteringsläkare med uppdrag att stärka den medicinska vården för vuxna med funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna är bland annat att ge konsultation till personal inom Habilitering & Hälsa och att samverka med primärvård, psykiatri och övrig specialiserad vård.

Annika Brar, psykiatriker, har uppdraget som habiliteringsläkare. 

Läkare

Habiliteringen har inga egna läkare på habiliteringscentren, men samarbete sker med patientens läkare till exempel på sjukhus. Konsultläkare från barnklinikerna medverkar regelbundet i habiliteringscentrens barnteam och ett nära samarbete är etablerat med rehabiliteringsklinikens konsultationsteam för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.